MER OM BELIV

Beliv är ett tjänsteföretag som startades av Cecilia Lind 2008 efter flera års anställning som studie och yrkesvägleare Beliv erbjuder idag stöd och vägledning för att komma vidare i arbetslivet, hitta nytt arbete, byta arbete, finna rätt studier mm.

Välkommen att kntakta oss så berättar vi mer.

Våra program har vi utformat efter flera års erfarenhet av vägledning till studier, yrken och arbete.  Vår styrka är att vi har god kännedom om arbetsmarknaden och hur den hänger ihop med utbildningsbehov efter flera års vägledning inom området.

Beliv medverkar i teamet på Gävle Friskvård och Psykologmottagning
Beliv och Cecilia Lind har samverkat med Gävle Friskvård och Psykologmottagning sedan 2008 . Vi finns med i deras team för rehabilitering som studie och yrkesvägledare.
Gävle Friskvård och Psykologmottagning har funnits sedan hösten 2002 och vi finns i centrala Gävle.
Läs mer på deras hemsida här http://gfpm.se/.

Dipl. Massör

Leg. Psykolog

Leg. Sjukgymnast

Hälso- och idrottspedagog

Studie- och yrkesvägledare

Leg. Psykoterapeut

Några av våra uppdragsgivare sedan starten:

  • Gävle Kommun
  • Sandvikens Kommun – Centrum Vuxnas Lärande
  • Arbetsförmedlingen Gävle, Sandviken, Luleå och Kalix.
  • Sandvik – Göranssonska Skolan
  • Thoren Business School
  • Sollentuna Fria Gymnasium
  • Gävle Friskvård och Psykologmottagning
  • Prolympia Gävle, Friskolan Lyftet

Vi utformar gärna program tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi fokuserar på möjligheter, och ger stöd efter vägen. Målet är att ge kunskap och verktyg som stärker långsiktigt.

Vägledning för att komma vidare i arbetslivet

Vår erfarenhet är att det behövs kunskap för att göra väl underbyggda val. Det kan tyckas som om arbetsliv och utbildningar är en svår djungel att leta sig fram i. Där vill vi visa på vägar att komma vidare.

Vi går tillsammans igenom arbetsmarknaden och gör en individuell planering för att nå målen.

Vuxenutbildning – yrkesutbildning – yrkeshögskola – validering – lärling – praktikplats – distansutbildning.

Vi har god kunskap om utbildningar och olika sätt att studera på. Vi vägleder dig vidare och tittar vid behov på krav och behörigheter för olika yrken.
Vi kan vid behov erbjuda coaching som distansvägledning via dator eller telefon.

Vi har erfarenhet av deltagare med annat modersmål än svenska.

Vi har utbildning från Universitet med studie- och yrkesvägledning som huvudämne.

Vi har lång erfarenhet av studie- och yrkesvägledning för både ungdomar och vuxna.

Vi har erfarenhet av att arbeta på arbetsplatser som står inför förändringar.

Vi har erfarenheter av att samtala med personer som av någon anledning måste finna nya yrken och arbeten.
Vi är aldrig längre bort än ett e-brev eller telefonsamtal.
 Står du inför ett vägval i ditt yrkesliv finns det flera vägar att gå.

Hör gärna av dig – så kan vi prata vidare om dina funderingar.

Det är aldrig för sent – och du har många chanser!

Välkommen att kontakta oss!