Om Beliv

Beliv startades 2008.

Vi startades i Gävle och finns idag i Gävle, Sandviken och Stockholm. Vi har sedan starten haft uppdrag i Gävle, Sandviken, Luleå, Kalix, Stockholm och Uppsala. Från hösten 2015 finns vi i samverkan även i Stockholm.

Du är alltid Välkommen att höra av dig om du har funderingar kring vad Beliv kan erbjuda.

Vi är idag Aktiebolag under namnet Beliv In Your Self AB.

Det finns idag ett stort behov av vägledning inför val av studier och yrken samt vid omställningar i arbetslivet.

Beliv har avtal för samverkan med Arbetsförmedlingen i tjänsten Stöd och matchning. Du som är arbetssökande kan få stöd av oss för att komma vidare till utbildning eller arbete. Vi har goda kunskaper om utbildning och olika sätt att studera på och även upparbetade kontakter med arbetsgivare. Prata med din arbetsförmedlare eller ring oss om du är osäker så berättar vi hur du går vidare.

Cecilia Lind VD och grundare av företaget är en utav landets ambassadörer för kvinnligt företagande. Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen utsett 900 företagare runt om i landet till ambassadörer för kvinnors företagande. Meningen är att bidra till att väcka intresse för entreprenörskap, synliggöra kvinnors företagande och sprida kunskap om hur det är att starta och driva företag, genom att berätta om sina erfarenheter som företagare.

Givetvis arbetar vi som stöd för både män och kvinnor som har en affärsidé.