Välkommen till Beliv AB – Stöd och matchning

Stöd och Matchning – Vi ger stöd att hitta rätt utbildning eller att komma ut i arbetslivet.

 

Steg 1

Vi börjar med att tillsammans gå igenom den planering som du gjort med Arbetsförmedlingen. Sedan gör vi en gemensam planering utifrån dina tidigare erfarenheter och mål för framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att vara ett stöd för att finna ett arbete eller utbildning och all planering görs tillsammans. Vår uppgift är att på olika sätt stödja och underlätta att komma in i arbetslivet och gå vidare till studier. Det finns idag många olika sätt att studera på, och arbete och studier går många gånger bra att kombinera.

Steg 2

Du och din handledare träffas hos Beliv AB regelbundet för att du ska få det stöd du behöver.

Vi kommer att lära ut viktiga kunskaper om utbildningar samt hur de hänger ihop med yrken och arbetsmarknad. Vi arbetar aktivt tillsammans mot ett mål och använder oss av det lokala nätverk vi har. Det kan ingå att planera studier eller praktik eller studiebesök där målet alltid är arbete för framtiden.
Vi börjar tidigt med att titta på tidigare arbeten och utbildning och skriva ansökningshandlingar. Det kan vara meriter och cv som kan användas till jobbsökning. Därefter kontaktar vi arbetsgivare för praktik eller arbete.
Vi kommer att träffas i individuella samtal och för information i grupp som vi planerar tillsammans.

Vi fokuserar på möjligheter, och ger stöd efter vägen. Målet är att ge kunskap och verktyg som stärker långsiktigt.

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer

Kontaktperson i Gävle och Sandviken;
Cecilia Lind
Mobil; 070 444 96 13, E-mail; cecilia.lind@beliv.se

Adress; Södra Centralgatan , 802 50 Gävle (samma hus som Folkets Hus)

I Sandviken;
Adress; Köpmangatan 5 – 7, 811 39 Sandviken (Ligger i Folkets Hus)

cecilia

Vi vill erbjuda program som vi utformat efter många års erfarenhet från vägledning till studier eller arbete. Vi har goda kunskaper om både utbildningar och yrken och hur de hänger ihop med arbetsmarknaden.
Vägen kan se olika ut – men målet är detsamma – att finna ett arbete.
Vi har under många år arbetat med jobbsökaraktiviteter och har goda kunskaper om arbetsmarknadens krav och möjligheter. Eftersom vi haft liknande uppdrag så har vi idag många kontakter med arbetsgivare som är värdefullt för praktik och arbete.

• Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är berättigad till tjänsten.

Sök efter Beliv In Your Self AB eller ring så berättar vi hur du gör;

Cecilia Lind för Gävle och Sandviken Mobil; 070 444 96 13, E-mail; cecilia.lind@beliv.se mailto:cecilia.lind@beliv.se