Omställning kallas det om du av någon anledning vill byta yrke eller arbete. Vi har lång erfarenhet att arbeta med vägledning för att sedan tillsammans utforma ett mål där vi ger stöd för att komma dit.

Vi jobbar mycket med enskilda samtal men vissa delar har vi valt att göra i mindre grupper. Detta planerar vi tillsammans.

Slutmålet är individuellt anpassat och kan t.ex. vara anställning, utbildning, starta eget företag, lärlingsplats eller praktik.

Det finns många olika utbildningar och vi har god kännedom om vägen dit och vilka yrken de leder till samt hur de hanger ihop med arbetsmarknaden.

Förslag på upplägg – som givetvis kan se annorlunda ut om behovet ser ut på annat sätt.

Steg 1: Analys och kartläggning

 • Kartläggning och utredning
 • Inventering av erfarenheter och kunskaper
 • Yrkes- och studievägledning
 • Personliga mål
 • Praktik

Steg 2: Utveckling av framtidsplan

 • Strukturerad kartläggning
 • Studiebesök
 • Praktik
 • Validering – kunskaper som saknar dokumentation
 • CV och meritförteckning

Steg 3: Övningar

 • Studiebesök
 • Kartläggning av arbetsgivare
 • Hur du uppnår målen

Steg 4: Dina mål

 • Konkret handlingsplan upprättas
 • Ytterligare praktikveckor efter personliga behov.
 • Uppföljning efter avslutat omställningsprogram

Beroende på vad de olika stegen i omställningsprogrammet gett för resultat, så kan ditt personliga slutmål vara till exempel:

 • Anställning
 • Utbildning
 • Starta företag
 • Lärlingsplats
 • Praktikplats

Beliv vill vara en viktig aktör i omställning från ett arbete till ett annat.

Rehabilitering

Vi hjälper till att finna vägar tillbaka till ett bra arbetsliv efter en kortare eller längre tids sjukskrivning.

Vägledningssamtalen kan ske enskilt eller i grupp, beroende på individuella önskemål. I vissa situationer fungerar det bäst med gruppsamtal då känslan av att inte vara ensam blir ett stöd.

Vägledningssamtalen är konkreta och tar fasta på möjliga mål för framtiden. Även studiebesök och praktik kan ingå i detta program, vi anpassar program efter deltagares och arbetsgivares behov.

Vi arbetar också med förebyggande rehabilitering på arbetsplatser.

Beliv erbjuder med detta att vara ett stöd för både individen och arbetsgivaren.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer;

Ring för ett förutsättningslöst samtal

Cecilia Lind Mobil; 070 444 96 13 eller mejl; cecilia.lind@beliv.se