Rekrytering

Rekryteringsprocessen

Vi erbjuder en rekryteringstjänst där vi tar hand om hela processen (eller delar om sådant önskemål finns) från kravprofil, annonsering, urval, intervjuer och referenstagning till presentation av kandidater.

Dina behov och önskemål styr vårt uppdrag. Det börjar med att vi gemensamt gör en behovsanalys och upprättar en kravprofil. Vi söker också rätt person via annonsering.

Rekryteringsprocessens steg:

Kravprofil

Behovsanalys; vi utgår från en kravprofil och börjar rekryteringsprocessen

Matchning – sökning

Utbildning, erfarenhet, personlighet,

Vi söker i databaser, AF, kontakter och nätverk.

Genomförande av urval av ansökning och intervjuer

Vi hjälper dig att hitta rätt medarbetare

Att rekrytera rätt person till sin verksamhet  tar tid. Samtidigt ska den vanliga verksamheten fungera. Undersökningar visar att ungefär  20 % av en skolledares tid går åt till rekrytering. Du får mer tid till det pedagogiska arbetet om du låter oss ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Beliv har funnits sedan 2008 och arbetar med rekrytering, stöd för att komma vidare till arbete eller utbildning, vid omställningar i arbetslivet och kompetenskartläggning.

Vi har lång erfarenhet från arbete i skolans värld – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola/universitet. Vi har kunskap om behörigheter, nya krav för lärarlegitimation mm.

Behöver ni hitta rätt personal – Välkommen att vända er till oss för ett förutsättningslöst samtal:

Mejla; cecilia.lind@beliv.se       Eller ring; 070 444 96 13