Studie och yrkesvägledning

Beliv AB erjbuder Studie och yrkesvägledning/Karriärplanering

Under vägledningssamtalet går vi in på dina personliga mål, yrkeserfarenhet, utbildning och hur det kan anpassas till dagens arbetsmarknad och dina önskemål.

Vi klarlägger dina egenskaper och värderingar, vad du kan, och vad du vill utveckla vidare, för att utifrån en helhetssyn fundera över dina starka och svagare sidor, kompetens och erfarenheter finna ett sätt att hamna rätt i arbetslivet.

Vi kommer med aktuell information och konkreta förslag på det yrke du funderar på. Hur ser arbetsmarknaden ut, konkreta utbildningsvägar, studieplanering, upprättande av CV, personlig marknadsföring inför anställningsintervjuer.

Du får också information om hur arbetsgivare tänker och hur du förbereder en anställningsintervju.
 Utifrån vägledningssamtalet upprättar vi tillsammans en handlingsplan och samtalar om hur du kan gå vidare mot dina personliga mål.
 Vi vill ge verktyg som stärker långsiktigt.

Pris: 700 kr.
Tid : ca 1 timme.

Beliv AB erbjuder också vägledning & karriärplanering för grupper med både gemensamma och individuella genomgångar och övningar.

De program Beliv erbjuder är program som vi utformat med flera års erfarenhet av studie och yrkesvägledning för bade enskilda individer och grupper. Vi bygger våra program på aktuell forskning och har akademisk utbildning inom området.

Det kan vara när man vill utvecklas i arbetslivet, inför eller vid arbetslöshet eller om du vill söka dig vidare till ett nytt yrke i framtiden.

Vägen kan se olika ut men målet är detsamma – att finna en väg till ett bra arbetsliv.
Det kan vara som anställd eller genom att starta eget företag.

Vi jobbar utifrån följande program:

  • Arbetsmarknaden igår – idag – i framtiden.
  • Det nya arbetslivet -Att bli medveten om sina möjligheter och vilka alternativ som finns.
  • Hitta utbildning – livslångt lärande och olika utbildningsalternativ.’
  • Att fatta egna beslut och handla därefter.
  • CV/meritförteckning, personlig marknadsföring och förberedelse inför intervju.
  • Självkännedom och fokus på att hitta lösningar och sätta upp mål.
  • Att formulera och upprätta en egen framtidsplan.

Framtidsplan upprättas för alla –utifrån egna förutsättningar, ambitioner och mål.

Vi arbetar med ambitionen att samverka med andra aktörer och finna vägar framåt genom praktik eller arbete – validering av kunskaper.

Målet är att komma vidare till studier, arbete eller starta eget företag.